Jsme tu pro přírodu i pro lidi už více než 30 let!

Inspirujeme k lásce a respektu ke všemu živému kolem nás a zvířatům obzvláště. Pomáháme v
pochopení koloběhu života a přinášíme naději volně žijícím živočichům v nouzi.

KDO JSME?

Nevládní nezisková organizace jejíž kořeny sahají až do roku 1993. Od výzkumu a ochrany vlajkového druhu mokřadní krajiny Třeboňska, vydry říční, se spektrum aktivit postupně rozrůstalo dalšími směry. Dnes je hlavní náplní naší činnosti environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, péče o poraněné volně žijící živočichy a odborné posuzování škod na rybích obsádkách způsobených vydrou říční.

VÍCE O HISTORII

CO JE NAŠÍM POSLÁNÍM?

Probouzet lásku k přírodě u všech lidí ve věku 0 – 100 let, otevírat nové obzory a pomáhat živým tvorům v nouzi. Prolamovat černobílé vnímání světa kolem nás, zvyšovat ohleduplnost a zodpovědnost vůči životnímu prostředí a tím přispívat k trvale udržitelnému stavu naší společnosti.

JAK POMÁHÁME KONKRÉTNĚ

Realizujeme enviromentální vzdělávání výchovu a osvětu (EVVO) pro školky, školy i širokou veřejnost, se zaměřením především na budování vztahu k přírodě a životu obecně a na téma zraňování volně žijících živočichů lidskou činností. Pracujeme rovněž se vztahem a citlivostí k místu, kde žijeme. Zajišťujeme provoz Třeboňské záchranné stanice, pomáháme zraněným volně žijícím zvířatům, navracíme je do přírody a pečujeme dlouhodobě o trvale handicapované jedince. Provozujeme osvětovou Expozici zvířat s příběhem a Třeboňskou přírodní učebnu (zahradu). Zpracováváme odborné posudky na škody způsobené vydrou říční na rybích obsádkách a komunikujeme s rybářskou veřejností pro zmírnění konfliktu s rybožravými predátory.

Český nadační fond pro vydru
Jateční 311
379 01 Třeboň
Czech Republic

Telefon: +420 606 077 757

E-mail: trebon@ekocentrumvydra.cz

ostatní kontakty

duben – září:
denně 9:00 – 17:00

říjen – březen:
denně 9:00 – 16:00

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout